Όταν κοιτάς από ψηλά...

Όταν κοιτάς από ψηλά...

07 Απριλίου 2014

Κανόνες συλλαβισμού


Τα φωνήεντα

1. Ένα φωνήεν μπορεί μόνο του να αποτελέσει συλλαβή μιας λέξης:
          ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ι-ά-σο-νας, α- έ- ρας.

2. Αντιμετωπίζονται σαν ένα φωνήεν και αποτελούν συλλαβή:

       • Τα δίψηφα φωνήεντα (ου, αι, ει, οι, υι).
               ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ου-ρα-νός, ση-μαί-α, ση-μεί-ο.

       • Οι κύριοι δίφθογγοι (αϊ, αη, οϊ, οη).
              ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: αη-δό-νι, βόη-θα.

       Οι καταχρηστικοί δίφθογγοι--> 
ι (η,υ,ει,οι) + φωνήεν
ή δίψηφο (ου, αι, ει, οι)
            ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: γυα-λί, νιώ-θω, ά-δειος

      • Οι συνδυασμοί αυ, ευ,
             ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: αυ-το-κί-νη-το, ευ-λο-γί-α.


Τα σύμφωνα
 
1. Αντίθετα, ένα ή περισσότερα σύμφωνα μόνα τους (χωρίς φωνήεν) ΔΕΝ αποτελούν συλλαβή.


2. Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν.
          ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  θέ- λω, έ- να.

3. Δύο σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, εφόσον αρχίζει απ’ αυτά τα σύμφωνα ελληνική λέξη.
          ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: βι- βλί- ο (βλέμμα).
                                  έ- στε- κε (στήθος).

Διαφορετικά, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο ενώνεται με το προηγούμενο φωνήεν, ενώ το δεύτερο με το ακόλουθο.
           ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: σταθ-μός (δεν αρχίζει ελληνική λέξη από θμ)
                                  περ- πα- τώ (δεν αρχίζει ελληνική λέξη από ρπ)
                                  έρ- χο- μαι (δεν αρχίζει ελληνική λέξη από ρχ)
               
4. Τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, εφόσον αρχίζει ελληνική λέξη τουλάχιστον από τα δύο πρώτα σύμφωνα.
          ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ε- χθρός (αρχίζει ελληνική λέξη από χθ: χθεσινός)
                                 ά- σπρος (αρχίζει ελληνική λέξη από σπρ: σπρώχνω)

Διαφορετικά, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο συλλαβίζεται με το προηγούμενο φωνήεν, ενώ τα υπόλοιπα συλλαβίζονται υποχρεωτικά με το επόμενο φωνήεν.
           ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: άν-θρω-πος (δεν αρχίζει ελληνική λέξη από νθ).
                                  παν-στρα-τιά (δεν αρχίζει ελληνική λέξη από νσ).

5. Τα όμοια σύμφωνα χωρίζονται, γιατί ΔΕΝ αρχίζει ελληνική λέξη από δύο όμοια σύμφωνα.
           ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: θάρ-ρος (δεν αρχίζει ελληνική λέξη από ρρ).
                                  άλ-λος (δεν αρχίζει ελληνική λέξη από λλ).

6. Τα δίψηφα σύμφωνα (μπ, ντ, γκ, τσ, τζ) ΔΕΝ χωρίζονται, γιατί αρχίζει ελληνική λέξη από αυτά.
          ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: α-μπέ-λι (μπαίνω).
                                 πέ-ντε (ντύνω).
                                 α-γκα-λιά (γκρεμίζω).
                                 κα-τσα-βί-δι (τσακίζω).
                                 τζί-τζι-κας (τζάμι).


Για τις σύνθετες λέξεις

Κατά τον συλλαβισμό, οι σύνθετες λέξεις ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με τις απλές λέξεις.
         ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: υ- πεύ- θυ- νος (υπό + ευθύνη).
                                προ- σέ- χω (προς + έχω).

Πηγή:
http://www.arisgiavris.gr/aris-giavris-orthografia-pages-syllavismos.htmΠηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου