Όταν κοιτάς από ψηλά...

Όταν κοιτάς από ψηλά...

04 Ιουνίου 2014

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ - ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
ΘΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ
αγαθός
αγαθότερος (μονολεκτικά)
ή
πιο αγαθός (περιφραστικά)
αγαθότατος ή ο αγαθότερος
ή
πολύ αγαθός ή ο πιο αγαθός
φαρδύς
φαρδύτερος (μονολεκτικά)
ή
πιο φαρδύς (περιφραστικά)
φαρδύτατος ή ο φαρδύτερος
ή
πολύ φαρδύς ή o πιο φαρδύς
επιμελής
επιμελέστερος (μονολεκτικά)
ή
πιο επιμελής (περιφραστικά)
επιμελέστατος ή ο επιμελέστερος
ή
πολύ επιμελής ή ο πιο επιμελήςΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ  ΤΩΝ   ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

Μονολεκτικά                Περιφραστικά
Μονολεκτικά               Περιφραστικά
ωραία
ωραιότερα                   πιο  ωραία
ωραιότατα                  πολύ  ωραία
βαθιά
βαθύτερα                    πιο βαθιά
βαθύτατα                    πολύ   βαθιά
επιμελώς
επιμελέστερα              πιο επιμελώς
επιμελέστατα             πολύ επιμελώς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου