Όταν κοιτάς από ψηλά...

Όταν κοιτάς από ψηλά...

27 Δεκεμβρίου 2016

Επαναληπτικό: ΜΗΧΑΝΙΚΗ

10. Η ατμοσφαιρική πίεση
9. Η υδροστατική πίεση

8. Η πίεση7. Τριβή - Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη;
6. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή

5. Η τριβή - Μια σημαντική δύναμη


4. Πώς μετράμε τη δύναμη


3. Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση


2. Οι δυνάμεις1. Η ταχύτητα

Επαναληπτικό: ΗΧΟΣ

6. Ηχορύπανση - Ηχοπροστασία
5. Άνθρωπος και ήχος -Το αυτί μας

4. Απορρόφηση του ήχου

3. Ανάκλαση του ήχου

2. Διάδοση του ήχου

1. Πώς παράγεται ο ήχος

Επαναληπτικό: ΦΩΣ

5. Απορρόφηση του φωτός


4. Ανάκλαση και διάχυση του φωτός


3. Φως και σκιές


2. Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα


1. Διάδοση του φωτός
Επαναληπτικό: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

9. Ηλεκτρικό ρεύμα - Μια επικίνδυνη υπόθεση


8. Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση7. Ο διακόπτης
Κατασκευές 2017


6. Αγωγοί και μονωτές
5. Το ηλεκτρικό ρεύμα


4. Ένα απλό κύκλωμα3. Πότε ανάβει το λαμπάκι;